dokumenti/bannerji/2013/2_upkac.pngdokumenti/bannerji/2013/4_sadovanjak.pngdokumenti/bannerji/2013/5_drevo.png

Vse o projektu UPKAČ

Pojekt 'Upkač' trajnostno in sistemsko ohranja biodiverziteto travniških sadovnjakov in obenem zagotavlja gospodarski in družbeni razvoj v čezmejnem območju Pomurja in Porabja.

Specifični čezmejni cilji projekta so:

* vzpostavitev sistema trajnega varstva visokodebelnih travniških sadovnjakov

* integralna proaktivna povezanost deležnikov v prostoru (oblikovanje združenja obmejnih pridelovalcev sadja)

* vzpostavitev čezmejne partnerske mreže med različnimi upravljavci območij, kjer potekajo projekti oživljanja travniških sadovnjakov

 

Namen projekta

Namen projekta je zagotoviti trajnostno in sistemsko ohranjanje biodiverzitete travniških sadovnjakov ter gospodarski in družbeni razvoj čezmejnega območja Pomurja in Porabja.

Za dosego zastavljenega cilja je ključnega pomena izvedba aktivnosti, ki rezultirajo v sistemsko rešitev varstva visokodebelnih travniških sadovnjakov, vzpodbujanje in zagon gospodarskih dejavnosti ter
vzpostavitev čezmejnega partnerstva s širokim razponom interdisciplinarnih znanj projektnega partnerstva.