dokumenti/bannerji/2013/2_upkac.pngdokumenti/bannerji/2013/4_sadovanjak.pngdokumenti/bannerji/2013/5_drevo.png

Gradiva

Javni zavod Krajinski park Goričko

Bagar, Tanja: Floristični priročnik za klasifikacijo travniških sadovnjakov z valorizacijo ekoloških značilnostih_2013.

 

 

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije - DOPPS

Ekološka raziskava ciljnih vrst ptic projekta Upkač v gnezditveni sezoni 2012_2012.

Poročilo o označenih osebkih zavarovanih vrst v okviru projekta UPKAČ (OP SI-HU 2007-2013) v letu 2012 za Agencijo RS za okolje_2012.

Poročilo o označenih osebkih zavarovanih vrst v okviru projekta UPKAČ (OP SI-HU 2007-2013) v letu 2013 za Agencijo RS za okolje_2013.

Denac, Katarina in Kmecl, Primož: Ptice Goričkega_2014.

 


 

Denac, Katarina: Ekološka raziskava smrdokavre in velikega skovika-poročilo_2014.

Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Goričko 2014: Poročilo o delu raziskovalnih skupin_2014.

 

Upravljavske smernice in predlog naravovarstvenih ukrepov za občine na Goričkem_2014.

Plakat Ptice kulturne krajine na Goričkem_DOPPS, 2014.