dokumenti/bannerji/2013/2_upkac.pngdokumenti/bannerji/2013/4_sadovanjak.pngdokumenti/bannerji/2013/5_drevo.png

Narodni park Őrség

Prekrasna, z gozdovi bogata pokrajina, kjer so Madžari v času priselitve namestili stražarje za varovanje zahodne meje, se nahaja v skrajnem jugozahodnem delu Železne županije. Od tod tudi madžarsko ime pokrajine Őrség (straža). Tukajšnji prebivalci so skozi stoletja oblikovali krajinsko podobo s kmetovanjem na majhnih parcelah: v harmoniji z naravo so zidali okolju prijazne stavbe in obenem ohranjali slikovitost pokrajine. Poleg naravnih vrednot je območje bogato tudi z etnografskimi in kulturno-zgodovinskimi danostmi. Danes za te vrednote skrbi Narodni park, ustanovljen 1. marca 2002. Narodni park Őrség obsega pokrajino Őrség, Slovensko krajino, dolino neregulirane reke Rabe in območje notranjega dela Őrséga. V celotnem območju je 44 naselij na 44000 ha.