dokumenti/bannerji/2013/2_upkac.pngdokumenti/bannerji/2013/4_sadovanjak.pngdokumenti/bannerji/2013/5_drevo.png

Raziskava Upkač v gnezditveni sezoni 2012

V okviru projekta Upkač smo med majem in avgustom 2012 raziskovali prehrano in izbor prehranjevalnega habitata smrdokavre in velikega skovika.

Vsa najdena gnezda - pet smrdokavrinih in tri velikega skovika -  smo opremili z visokoresolucijskimi kamerami za snemanje plena, ki ga starši nosijo mladičem. Enega samca smrdokavre smo za namen raziskave prehranjevalnega habitata opremili z VHF oddajnikom, ki mu je odpadel po približno dveh tednih).

Poleg tega smo dva para smrdokavre, enega v Serdici in drugega v Peskovcih, spremljali tudi z opazovanjem prehranjujočih se odraslih osebkov s pomočjo daljnogleda.

Poligone, na katerih so se prehranjevale same ali iskale hrano za mladiče, smo zarisali na ortofoto posnetke in jih kasneje digitalizirali, kar nam bo omogočilo analizo velikosti domačega okoliša in izbiro prehranjevalnega habitata.

Zaenkrat kaže, da je najpogostejši plen smrdokavre na Goričkem bramor, občasno pa lovi tudi ličinke drugih žuželk (zlasti hroščev in metuljev) in kobilice .